Γονίδιο IMPDH1 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 10 (Retinitis pigmentosa 10)

OMIM 146690