Γονίδιο HCN4 – Σύνδρομο Brugada 8 (Brugada syndrome 8)

OMIM 605206