Γονίδιο ELN – Υπερβαλβιδική αορτική στένωση (Supravalvar aortic stenosis)

OMIM 130160