Γονίδιο CTDP1 – Συγγενής καταρράκτης, δυσμορφία προσώπου και νευροπάθεια (Congenital cataracts, facial dysmorphism and neuropathy)

OMIM 604927