Γονίδιο COL3A1 – Ehlers-Danlos syndrome, type III

OMIM 120180