Γονίδιο CNGB1 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 45 (Retinitis pigmentosa 45)

OMIM 600724