Γονίδιο CLCN1 – Υπολειπόμενη συγγενής μυοτονία (Myotonia congenita, recessive)

OMIM 118425