Γονίδιο CHRND – Σύνδρομο πολλαπλού πτερυγίου (Multiple pterygium syndrome, lethal type)

OMIM 100720