Γονίδιο CHAT – Συγγενές μυασθενικό σύνδρομο, 6, προσυναπτικό (Myasthenic syndrome, congenital, 6, presynaptic)

OMIM 118490