Γονίδιο CDH23 – Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα (Deafness, autosomal recessive 12)

OMIM 605516