Γονίδιο CACNB2 – Σύνδρομο Brugada 4 (Brugada syndrome 4)

OMIM 600003