Γονίδιο ARSA – Μεταχρωματική λευκοδυστροφία (Metachromatic leukodystrophy)

OMIM 607574