Γονίδιο APP – Οικογενής νόσος Alzheimer τύπου 1 (Alzheimer disease 1, familial)

OMIM 104760