Εφάπαξ προετοιμασία για προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο σπανίων γονιδιακών νοσημάτων

Περιλαμβάνει δύο στάδια:

  • Στάδιο 1: Σχεδιασμός και επικύρωση της διαδικασίας (γίνεται εφάπαξ)
  • Στάδιο 2: Εξέταση των προϊόντων βιοψίας (σε βλαστομερίδια ή σε κύτταρα βλαστοκύστης)

Ο χρόνος για την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, που αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της διαδικασίας, είναι δύσκολο να καθοριστεί αλλά συνήθως ολοκληρώνεται σε περίπου 2 μήνες. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου σταδίου (το εργαστήριο θα σας ενημερώσει σχετικά), μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.