Αντισώματα Hel. Pylory (CAgA) IgA, IgG

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά