Αντισώματα Anti-DNA-ds

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος