Αντιπηκτικό λύκου (LA)

  • Δείγμα από πλάσμα σε φιαλίδιο με κιτρικό νάτριο
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Τετάρτη