Ανάλυση μικροδορυφορικής αστάθειας-MSI

Διαταραχές στη διαδικασία επιδιόρθωσης του DNA (mismatch repair-MMR) παρατηρούνται στον κληρονομικό μη-πολυποδιακό ορθοκολικό καρκίνο (HNPCC, σύνδρομο Lynch) και σε παραλλαγές όπως το σύνδρομο Muir-Torre, καθώς επίσης και σε περίπου 10-15% των σποραδικών καρκίνων του παχέος εντέρου. Αυτές οι βλάβες στην επιδιόρθωση του DNA οδηγούν σε ελαττωματική αντιγραφή επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών DNA κατά την κυτταρική διαίρεση, προκαλώντας μεταβολές στον αριθμό των επαναλήψεων μικροδορυφορικών περιοχών στο DNA του όγκου.

Η εξέταση εκτελείται παράλληλα σε δείγματα αίματος και σε δείγμα βιοψίας όγκου, με την ανάλυση μιας ομάδας πέντε μικροδορυφορικών δεικτών: BAT25, BAT26, NR21, NR24 και MONO27, με την τεχνική multiplex fluorescent PCR κι ανάλυση σε αυτόματο αναλυτή DNA (DNA sequencer).

Χρόνος απάντησης: 5 ημέρες