Ομιλία του Καθ. Κωνσταντίνου Γ. Πάγκαλου, αντεπιστέλλοντος μέλους της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας με θέμα: ‘Approches génomiques prénatales pour la détection des mutations géniques associées à des maladies génétiques liées à des anomalies échographiques’