Γονίδιο TTPA - Αταξία με έλλειψη βιταμίνης Ε (Ataxia with isolated vitamin E deficiency)