Γονίδιο TTPA – Αταξία με έλλειψη βιταμίνης Ε (Ataxia with isolated vitamin E deficiency)

OMIM 600415