Γονίδιο TNNI3 - Διατατική καρδιομυοπάθεια 2Α (Cardiomyopathy, dilated, 2A)