Γονίδιο SNTA1 - Σύνδρομο Long QT 12 (Long QT syndrome 12)