Γονίδιο SNTA1 – Σύνδρομο Long QT 12 (Long QT syndrome 12)

OMIM 601017