Γονίδιο RHO - Μελαγχρωστική punctata albescens (Retinitis punctata albescens)