Γονίδιο RHO – Μελαγχρωστική punctata albescens (Retinitis punctata albescens)

OMIM 180380