Γονίδιο IMPDH1 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 10 (Retinitis pigmentosa 10)