Γονίδιο EYS - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 25 (Retinitis pigmentosa 25)