Γονίδιο EYS – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 25 (Retinitis pigmentosa 25)

OMIM 612424