Γονίδιο DNM2 - Θανατηφόρο σύνδρομο συγγενούς σύσπασης 5 (Lethal congenital contracture syndrome 5)