Γονίδιο DNM2 – Θανατηφόρο σύνδρομο συγγενούς σύσπασης 5 (Lethal congenital contracture syndrome 5)

OMIM 602378