Γονίδιο CASQ2 - Κατεχολαμινεργική πολυμορφική κοιλιακή ταχυκαρδία (Ventricular tachycardia, catecholaminergic polymorphic)