Γονίδιο CASQ2 – Κατεχολαμινεργική πολυμορφική κοιλιακή ταχυκαρδία (Ventricular tachycardia, catecholaminergic polymorphic)

OMIM 611938