Γονίδιο CACNB2 - Σύνδρομο Brugada 4 (Brugada syndrome 4)