Γονίδιο ATL1 - Κληρονομική αισθητηριακή νευροπάθεια τύπου ID (Neuropathy, hereditary sensory, type ID)