Γονίδιο ATL1 – Κληρονομική αισθητηριακή νευροπάθεια τύπου ID (Neuropathy, hereditary sensory, type ID)

OMIM 606439