Γονίδιο AMT - Εγκεφαλοπάθεια γλυκίνης (Glycine encephalopathy)