Γονίδιο AMT – Εγκεφαλοπάθεια γλυκίνης (Glycine encephalopathy)

OMIM 300371