Ακροχορδονοειδής ακροκεράτωση (Acrokeratosis verruciformis) - γονίδιο ATP2A2