Αιμοσφαιρίνη Α1c (γλυκοζυλιωμένη)


  • Δείγμα από ολικό αίμα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά