Αιμοσφαιρίνη Α1c (γλυκοζυλιωμένη)

  • Δείγμα από ολικό αίμα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά