ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

  • πολυετής εμπειρία στη χρωμοσωματική ανάλυση λευχαιμιών
  • σε βάθος διερεύνηση περιστατικών με τεχνικές μοριακής κυτταρογενετικής (FISH)
  • πρώτη παγκόσμια εφαρμογή της ειδικά σχεδιασμένης τεχνικής MLPA για την ταυτόχρονη ανίχνευση
    μικροελλείψεων και μικροδιπλασιασμών 12 χρωμοσωματικών περιοχών, που έχουν συνδεθεί με
    αιματολογικές νεοπλασίες

Η InterGenetics ασχολείται περισσότερο από μια εικοσαετία με τη γενετική διερεύνηση των νεοπλασιών κι ιδιαίτερα των λευχαιμιών. Στα χρόνια αυτά συνεργαζόμαστε στενά με όλες σχεδόν τις εξειδικευμένες αιματολογικές κλινικές της χώρας, καθώς και με πολλούς καταξιωμένους ειδικούς αιματολόγους, έχοντας εξετάσει δεκάδες χιλιάδες άτομα με αιματολογικές νεοπλασίες, έχοντας αποκτήσει μια μοναδική εμπειρία στο τομέα αυτό.

Εμπιστοσύνη στην ποιότητα και την μεγάλη εμπειρία

Τα Εργαστήρια της InterGenetics είναι από τα πρώτα που εφάρμοσαν την τεχνική του in situ φθορίζοντος υβριδισμού (fluorescent in situ hybridization-FISH), που είναι μια πολύτιμη μέθοδος ανάλυσης χρωμοσωματικών αναδιατάξεων, όπως μικρελλείψεων και μικροδιπλασιασμών, που συμβάλλει όχι μόνο στην ποιοτική ανάλυση και διάγνωση, αλλά και ποσοτικής εκτίμησης γενετικών ανωμαλιών, που σχετίζονται με αιματολογικές παθήσεις.

Η έντονη αναπτυξιακή δραστηριότητα και τεχνογνωσία έχει οδηγήσει σε πάμπολλες δημοσιεύσεις πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, ενώ παράλληλα η μονάδα έχει πρόσφατα αναπτύξει πρωτοποριακές μεθοδολογίες ανάλυσης με διεθνή απήχηση (ίδε δημοσίευση).

Γενική πληροφόρηση

Οι αιματολογικές νεοπλασίες είναι τα είδη καρκίνου που επηρεάζουν το αίμα, το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες. Δεδομένου ότι και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος, όταν επηρεάζεται το ένα από τα τρία, συνήθως υπάρχουν επιπτώσεις και στα υπόλοιπα, π.χ. το λέμφωμα που είναι μια ασθένεια των λεμφαδένων, απλώνεται συχνά στο μυελό των οστών, που με τη σειρά του επηρεάζει το αίμα.

Οι γενετικές εξετάσεις που ακολουθούν, είναι χρήσιμες έως απαραίτητες σε άτομα με αιμοποιητικές διαταραχές για τη διάγνωση ή/και επιβεβαίωση π.χ. των χρονίων και οξειών λευχαιμιών, την επιβεβαίωση ύφεσης ή υποτροπής μετά από αγωγή, ή την εκτίμηση πιθανής επανεμφάνισης της αρχικής διαταραχής μετά από μεταμόσχευση μυελού ή άλλη θεραπεία.

Εξετάσεις της ενότητας