ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

  • Εξειδικευμένο, πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο επιστημονικό προσωπικό από έγκριτους μαιευτήρες
    ειδικευμένους στην ιατρική εμβρύου
  • Ταυτόχρονη εξέταση από ειδικευμένο μαιευτήρα και κλινικό γενετιστή
  • Εμπεριστατωμένη γενετική συμβουλευτική, όπου είναι απαραίτητο
  • Υπερσύγχρονος εξοπλισμός

Ο προγεννητικός έλεγχος είναι το σύνολο των εξετάσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, με σκοπό να αποκαλυφθούν σοβαρές παθήσεις του εμβρύου, που συμβαίνουν με μία γενική συχνότητα περίπου 1/20 κυήσεις. Ο προγεννητικός έλεγχος αφορά:

  • τον έλεγχο της ομαλής εξέλιξης της κύησης ως προς τη μητέρα και το έμβρυο και τις αντίστοιχες καθιερωμένες εξετάσεις που γίνονται για το σκοπό αυτό
  • τη διάγνωση σοβαρών διαπλαστικών ανωμαλιών του εμβρύου με τη χρήση υπερήχων
  • την εκτίμηση κινδύνου πιθανών γενετικών βλαβών, (χρωμοσωματικών ή γονιδιακών ανωμαλιών), όπως π.χ. το σύνδρομο Down,
  • τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων που οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων, με απευθείας ανάλυση του γενετικού υλικού

Η ίδρυση του Τομέα Εμβρυομητρικής Ιατρικής στα πλαίσια της InterGenetics, έχει ως στόχο την άμεση σύνδεση, για πρώτη φορά, της Εμβρυομητρικής Ιατρικής με την Κλινική Γενετική και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο νέος αυτός τομέας είναι στελεχωμένος με άριστα εκπαιδευμένους και καταξιωμένους μαιευτήρες-γυναικολόγους, ειδικούς στην εμβρυομητρική ιατρική και πιστοποιημένους από το Fetal Medicine Foundation.

Το πλεονέκτημα αυτής της διασύνδεσης είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης γενετικής συμβουλευτικής, που δίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφικού ελέγχου του εμβρύου. Έτσι, κάθε περιστατικό εξατομικεύεται και αντιμετωπίζεται συνολικά και σε βάθος σε συνεργασία του ειδικού ιατρού εμβρύου και του κλινικού γενετιστή. Όπου απαιτηθεί, η εξεταζόμενη μητέρα έχει τη δυνατότητα να συμβουλευτεί τον κλινικό γενετιστή για θέματα που αφορούν το έμβρυο. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία και ενημέρωση με τον θεράποντα ιατρό ο οποίος έχει και την ευθύνη παρακολούθησης της κύησης.

Εξετάσεις της ενότητας