Θέσεις & Απόψεις

Η σημασία της Γενετικής για την υγεία του ανθρώπου έχει απασχολήσει διεθνείς οργανισμούς θεσπίζοντας οδηγίες εφαρμογών και σχετικές νομοθεσίες, που οριοθετούν και αποσαφηνίζουν τα πρωτόκολλα εξετάσεων και τους κανόνες εφαρμογών.

Στη χώρα μας, αν και στην πράξη παρέχονται υπηρεσίες Ιατρικής Γενετικής από 40 και πλέον χρόνια, δεν υφίστανται οδηγίες και σχετική ρυθμιστική νομοθεσία, επιτρέποντας έτσι, μία ανεξέλεγκτη εξέλιξη του τομέα αυτού, η οποία ιδιαίτερα μετά την αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια νέων τεχνικών και μεθόδων εξετάσεων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Αυτή η σελίδα είναι μια πρωτοβουλία μας, που δημιουργήθηκε για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να εκφράζουμε τις τεκμηριωμένες απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας και τις δικές μας, σχετικά με το περιεχόμενο, τις προδιαγραφές, τη διαγνωστική αξία, την ερμηνεία των εξετάσεων και εν γένει τη σωστή εφαρμογή της Κλινικής Γενετικής.

Οι θέσεις και απόψεις μας θα κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με fax σε όσους συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων επιθυμούν την ενημέρωση αυτή, ενώ παράλληλα θα αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα μας, καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook.

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, ελπίζουμε να εκτιμηθεί, ιδιαίτερα απο συναδέλφους που θα θέλανε να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με θέματα Ιατρικής Γενετικής.