Βιοχημικές εξετάσεις

Στο βιοχημικό εργαστήριο της InterGenetics διενεργούνται βιοχημικές εξετάσεις για τη μέτρηση πολλαπλών ουσιών στο περιφερικό αίμα και σε άλλα δείγματα.

Διαθέτει αυτόματο βιοχημικό αναλυτή, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις σε ποσότητα αλλά και σε εύρος εξετάσεων. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται με το απαραίτητο σύστημα ηλεκτροφορήσεων. Οι αναλυτικές μέθοδοι διαθέτουν βέλτιστα χαρακτηριστικά όσον αφορά στην γραμμικότητα, στην ακρίβεια αλλά και στο χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης.