Πρόσκληση της American Society of Human Genetics στον Καθ. Κ. Πάγκαλο, για προφορική παρουσίαση κλινικής έρευνας της InterGenetics σχετική με την προγεννητική διάγνωση γονιδιακών ανωμαλιών που συνδέονται με υπερηχογραφικά ευρήματα στην κύηση

Στα πλαίσια του 68ου ετήσιου συνεδρίου της American Society of Human Genetics, που διεξήχθη στο San Diego από 16-20 Οκτωβρίου 2018, επιλέχθηκε από την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου, να παρουσιασθεί προφορικά από τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Πάγκαλο, η κλινική έρευνα της InterGenetics που αναφέρεται στα υψηλά ποσοστά διάγνωσης γονιδιακών ανωμαλιών σε έμβρυα που παρουσιάζουν υπερηχογραφικά ευρήματα. Ο τίτλος της ομιλίας του κ. Κ. Πάγκαλου ήταν:

‘Expanded targeted exome sequencing in fetuses with ultrasound abnormalities reveals an important fraction of cases with associated gene defects’

και παρουσιάστηκε στη συνεδρία 71 με τίτλο: ‘Genetics Effects on Pregnancy and Fetal Health’ την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στο Conversion Center του San Diego.

Πιέστε εδώ για την περίληψη της ομιλίας

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/intergenetics-eu/181009095326OLnCI.docx