Μέλος δύο επιτροπών της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας ο Καθ. Κ. Πάγκαλος

Ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Πάγκαλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος της InterGenetics ΙΑΕ και αντεπιστέλλον μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας από το 2016, διορίσθηκε σε δύο ανεξάρτητες επιτροπές της Ακαδημίας.

Η μία αφορά τη Βιολογία, Γενετική και Βιοϊατρικές Τεχνολογίες (Commission I) και η άλλη αφορά την Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη (Commission X).

Ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Πάγκαλος ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στην Ακαδημία την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 στο Παρίσι.