Ρευματοειδής παράγων (RA test ποιοτικό & RF test ποσοτικό)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά