Προγεννητικός έλεγχος β-μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας

Εφαρμόζουμε τον πλήρη έλεγχο μεταλλάξεων όλου του γονιδίου HBB, καθώς και έλεγχο ελλείψεων/αναδιατάξεων, που μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε όλες τις πιθανές μεταλλάξεις (>99,99% της Ελλάδας και των περισσότερων χωρών) της β-μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.

Σημειώνεται ότι η InterGenetics συμμετέχει για πολλά χρόνια και με απόλυτη επιτυχία στον ετήσιο εξωτερικό έλεγχο ποιότητας (EQA) για τον έλεγχο της β-μεσογειακής αναιμίας, που οργανώνει η INSTADT. Επιπλέον, η ΙnterGenetics έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012, ΕΣΥΔ αρ.πιστ. 1025 για την ανάλυση αλληλουχίας DNA (DNA sequencing).

Η εξέταση συνοδεύεται απο γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.