Προγεννητικός έλεγχος α-μεσογειακής αναιμίας

Ελέγχονται μεταλλάξεις κι ελλείψεις/αναδιατάξεις των δύο α- τύπου γονιδίων της αιμοσφαιρίνης, με συνδυασμό πολλών σύγχρονων τεχνικών μοριακής γενετικής και με στρατηγική που συνδυαστικά μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε όλες τις πιθανές μεταλλάξεις της α-μεσογειακής αναιμίας, καλύπτοντας ποσοστό μεταλλάξεων >99,99% της Ελλάδας και των περισσότερων χωρών.

Η εξέταση συνοδεύεται απο γραπτή κλινική γενετική εκτίμηση.